علیه عمل گرایی

مقاله ی فوق العاده امیر احمدی آریان را در هم میهن روز یکشنبه بخوانید اگر به این شماره دسترسی ندارید یک نسخه در وبلاگ حماقت های قرون وسطایی موجود است

3 comments:

AmiN

سلام رضا جؤن. بلا می سر،‌ای کاش ای مقاله لينکه بنأ بی. يا حداقل تی وبلاگِ لينکه بنأ بی کی امو بشيم اونأ جی، او مقاله لينکه بياجيم!
الان چوتو او مقالهٰ بخؤنيم؟!!!

AmiN

راستی، مهٰ يادأ شؤ ته بهٰ خوشامد بگوم. تی نوکرم. ياعلی

pedram

didi reza akharesh residi be biamali!!