اعتراض

درود
همواره سعی کردم مطلبی به نقل از خودم در گیلانیان منشر نکنم ولی اینبار بنا به مهم بودن مطلب قول خود را می شکنم
در روزنامه کیهان خواندم که سینما انقلاب رشت را به دلایل واهی بسته اند انچه عدم رعایت موازین اسلامی و منکراتی
خوانده می شود مکانی که بارها میزبانم بوده و شاید میزبان همه شما گیلکان بستن این مکان فرهنگی در حالی که
استان گیلان از لحاظ دارا بودن امکن فرهنگی به مانند بسیاری دیگر از استانها در فقر شدیدی به سر می برد
جای بسی تاسف و نگرانی دارد که مستلزم واکنش در خور از سوی همه گیلانیان الخصوص دوستان رشتی است ! !
هرچند ما نه به جایی وصلیم که صدای اعتراضمان به جایی برسد ونه منصبی داریم ولیکن بنا به احساس
وظیفه و از تنها دریچه باز به این عمل عالبجنابان به شدت اعتراض می کنم و امیدوارم دیگر گیلکان نیز با بنده هم صدا شوند.

1 comments:

AmiN

من تنها کاری که همان موقع توانستم انجام بدهم، انعکاس خبر در وب‌موجی ورگ بود. نمی‌دانم چرا اعتراض مهمی صورت نگرفت. چرا کسی دلش نگرفت. شايد مردم ديگر سينما برای‌شان مهم نيست. نمی‌دانم!
لاهيجان هم در سال گذشته آخرين سينمای خودش را از دست داد. پيش از انقلاب چهار يا پنج سينما داشت اما!
سينما، شايد نمادی از علاقه‌ی مردم به تجربه‌ی دنيايی ديگر، دنيای متفاوتی از دنيای موجود باشد. آيا شوق تجربه و تغيير در مردم ما مرده؟