از دانشگاه گیلان

اول از همه خبر دیروز ایرنا را بخوانید:
حالا نظر بدید که فعالان دانشجویی با چنین وضعیتی چه طور باید کنار بیان. واقعیتش اینه که عقل سلیم بنده نمی تونه ارتباطی بین حجاب ، امر به معروف و نهی از منکر ، و مشکلات نشریات دانشجویی پیدا کنه! چرا! چرا! الان که فکر می کنم مغزم یه سیگنالایی می ده. اما بهتره جدی نگیرمشون
گذشته از تمام این حرف ها ، ظاهراً قرار شده برای روز جهانی زبان مادری برنامه ای اجرا بشه. یه منبع موثق ! بهم خبر داده که جمعیت ترک دانشگاه گیلان داره یه جورایی تو این مراسم اعمال نفوذ می کنه. نمی دونم این حرف تا چه حد درست باشه. اما این رو می دونم که دانشجوهای فعال در زمینه زبان وفرهنگ گیلکی می تونند از این مراسم در جهت معرفی و رشد زبانشون استفاده کنند. البته در کنار سایر اقوام. از وبلاگ نویس های محترم گیلانی خواهش می کنم نظر ویا پیشنهادهاشون رو اینجا مطرح کنند تا اگه شد یه حرکتی از سوی ما توی این مراسم انجام بگیره. سعی می کنم این موضوع رو بیشتر پیگیری کنم و به دوستان فعال هم پیشنهاد می دم اگه کاری از دستشون بر می آد دریغ نکنند. .

چند تا عکس دیگه از دیله مؤن

دورنمایی از اسپیلی
جاده دیلمان


پر از آبی

نمی دانم کدام کوه است. هر چه هست زیباست
شندره


گیلیکئ منظومه
از: گیل آوایئ هلند


پیشیکئ گپ
تا هسا کم ناشتیم جه آمئ گیلکان کئ گیلیکئ داستان یا منظومه بوگفته داریدئ جه کسمایئ یو افراشته بیگیر تا آمئ پیله شاعر شیون فومنئ کئ شاید رایا وازا گودید تا بتانیمو بخواییم ایجور امئ گیلیکئ زبانا هم بشناسیمو هم بشناسانیم.
شندره ویشتر مره ایجور نومود داره کئ بخوایم جه آمئ یادا شو آدمان بگم. جه آمئ خاطرا شو به آ دلیل کئ نه دولت اوشونه مرا کار داره نه مردوم کئ ایتا یاور دیدئ!
جه اوشونئ کئ اگه کار بوکونید نان داریدئ اگه مریض بیبید یا پیرا بید هیشکئ نئ یه کئ اوشونه داد فارسه!
اوشونئ که نه بیمه داریدئ نه بازنشستگئ نه ایجیگا ناها کئ اوشونه حق، اگه حقئ یام اوشنه ره بشناسید، دفاع بوکونید!
همیشک میدانه سر کئ شوییم یا رشت ساسانه جولویا دوارستیم، آ ادمانا ده ییم کئ باله کا یا ایتا چارچرخ بدس بار بردان درید زمستانو تابستان برف و سرما یا گرمایو زباله ناشتئ کار گودیدئ یو مانستیم من وختئ کئ ده ییم هی جا ننا کئ جه آشان خبر بیگیره یا آشانه داد فارسه.
هسا کئ سیا روزیگار بوبو داره یو پئر به پسر رحم نئ یه هشانه وضع چوتو یه خودا دانه! ان بو کئ مئ ها فکر و خیال مرا وادشاته کئ بینویسم و بینویشتم!
اولئ کلمه کئ مئ زبان بامو " شندره " بو! و ها منظومه یام به ها نام بینویشتم کئ تقدیم کونم به تومامه بازار مجان- چانچو کشان- ارابه چیان و جه خاطر بوشویانئ کئ مئ شندره مانستن هانده شندره یه ییدئ!
ببه او روز کئ هئ تا آدم شندره نبه یو جه خاطر نشه! ایتا دولت بداریم کئ خو میلته خدمت بوکونه نه حوکومت! نه اینکئ بچاپه! بودوجه وادوجه و بنه بشه!
ایتا دولت کئ مردوم اونا اینتخاب بوکونه و مردومام اونا کنار بنه! مردومه رایه مرا بوجور بشه و مردومه رایه مرا بیجیر بایه! نه اینکئ بوجور بشه و بیجیر آمونه ره هیشکسه خطام نخوانه!
گیل آوایئ
نوامبر 2002هلند

برای خواندن منظومه بر روی پیوند زیر کلیک کنید

اندر حکایت ایزو -حضوری دوباره

سازمان جهاني استانداردسازي(ISO)يك مرجع جهاني متشكل از مراجع ملي استانداردبه‌شمار مي‌آيد که معمولاً كار آماده‌سازي
استانداردهاي بين‌المللي از طريق كميته‌هاي فني آن صورت مي‌گيرد استاندارد ايزو 10006 – که استاندارد ايزو مختص مديريت پروژه هاست- توسط كميته فني 176ISO / TC ، (مديريت كيفيت و تضميمن كيفيت) و توسط زيركميته2 (SCسيستم‌هاي كيفيت) تهيه شده است. اين استاندارد بين‌المللي راهنمايي‌هايي براي مديريت كيفيت در پروژه‌ها ارايه کرده و اصول و فعاليت‌هاي مديريت كيفيت و برقراري مواردي كه در دست‌يابي به اهداف كيفي در پروژه‌ها مهمتر و تاثيرگذار است را مورد تاكيد قرار داده و مكمل راهنمايي ارايه شده در استاندارد ايزو 9004 برای پروژه ها مي‌باشد...

اين راهنماها براي پروژه‌ها با حالت‌هاي مختلف از جمله كوچك تا خيلي بزرگ، از ساده تا پيچيده، از پروژه‌هاي مستقل تا پروژه به عنوان بخشي از يك طرح يا مجموعه‌اي از پروژه‌هاي سرمايه‌اي، قابل به‌كارگيري است. قصد بر اين است كه اين راهنما‌ها توسط افرادي كه در مديريت پروژه تجربه دارند و نيازمند اطمينان از به‌كارگيري ويژگي‌هاي اشاره شده در استانداردهاي خانواده ايزو 9000 در سازمانشان مي‌باشند و نيز افرادي كه در مديريت كيفيت تجربه دارند و نيازمند ارتباط با سازمان پروژه در به‌كارگيري دانش و تجربه آن‌ها براي پروژه مي‌باشند، مورد استفاده قرار گيرد. به‌طور مشخص دو جنبه براي به‌كارگيري مديريت كيفيت در پروژه‌ها وجود دارد كه يكي فرايندهاي پروژه و ديگري محصول پروژه مي‌باشد. اين جنبه‌ها تاكيد دارند كه دست‌يابي به اهداف كيفيت، جزو مسوليت‌هاي مديريت رده بالا در پروژه مي‌باشد و مستلزم آن است كه تعهد براي دست‌يابي به اهداف كيفيت، به‌طور يكنواخت در تمامي سطوح سازمان‌هاي درگير در پروژه القاء شده باشد. بنابراين هر سطح سازماني بايد عهده‌دار مسووليت فرايندها و محصولات مرتبط با خود باشد. ايجاد و برقراري كيفيت فرايند و محصول در پروژه نيازمند يك رويكرد نظام‌مند بوده و هدف اين رويكرد بايستي اطمينان از درك و برآورده شدن نيازهاي بيان شده و بيان نشده مشتريان پروژه ، درك و ارزيابي نيازهاي ساير طرف‌هاي ذينفع و در نظر گرفتن خط مشي كيفيت سازمان ايجادكننده پروژه براي استقرار در مديريت پروژه، باشد.

چند خبر جدید

گیله وا آبان و آذر منتشر شد
نود و یکمین شماره ماهنامه فرهنگی ، هنری و پژوهشی ویژه آبان و آذر گیله وا در چهل و هشت صفحه منتشر شد
ادامه این معرفی را در تادانه و از زبان یوسف علیخانی عزیز بخوانید
اولین فصل کاوش گمانه زنی و تعیین حریم واتل شهرستان رودبار به پایان رسید
دنبال آقای جهانی خیلی دویدیم .
چرا؟ بماند!
سر آخر ردش را در رودبار گرفتیم و این بهانه ای شد سرک بکشیم در رودبار چه خبر شده؟
خبر ایسنا را اینجا بخوانید
نمایشگاه کاریکاتور سید امیر سقراطی در رشت افتتاح شد . این نمایشگاه از 2 تا 7 دی در حوزه هنری گیلان واقع در خیابان بیستون بر پاست. سعی می کنم اجازه اش را بگیرم که چند تا عکس از کارهایش اینجا قرار بدم
این کارها به گل آقا تقدیم شده اند

خاشه منظومه گیلکئاز: ر-ش گیل آوایئ
هلند


پیشاشو گب

خیلئ یان گیدئ کئ گیلیکئ خواندن سخته. ایشتاوستن بهتره و خوبه کئ شاعر یا نویسنده خودش خو شعران یا نیویشتانا بخوانه هوتو کئ آمئ پیله شاعر شیون فومنئ داب بوگوده.
واستئ بگم کئ هرتا بینویشته هرتا زبانه مرا هاتویه یو اونا خواندن سخته مگه اینکئ تمرین بوکونیم هانه واستئ آمئ گیلکانه جا خوایم کئ خودشانه زبانا ویشتر تمرین بوکوند و بخواند بازین دینه ده کئ گیلیکئ خواندن آسانه و گیلیکئ نیویثشتنام آدمه دیل نیشینه.
گیلیکئ نیویشتنه ره خیلیئ یان تا هسا بوگفته و بینویشته داریدئ و آگه بخواییم تانیم گیلیکئ نیویشتنو خواندنا باموجیم.
گیلیکئ تا هسا خیلی بینویشته بوبو داره و داریم پیله گیله مردانئ کئ خیلئ زحمت بکشه ییدئ. شرفشا جا تا کسمایی، کسمایی جا تا افراشته یو سرتیپ پور و آمئ پیله شاعر شیون فومنئ یادمانانه زیادئ داریم کئ تانیم اوشونه خواندنه مرا آمئ گیلیکئ خواندنا دواریم.
مئ اومید آنه کئ بتانسته بیم مئ گیلیکئ زبانا باموخته بیم و مئ کارانه مئن جه خاطر بوشو گیلیکئ گبانا دو واره گولازه مرا آمئ گیلکانه ره هارائ بزه بیم.
تا هسا همیشک خواستیم کئ گیلیکئ نیوشتنا یارسته بیمو شعر بوگفتیبیم. دانم کئ مئ کاران ایشکال زیاد داره ولئ دیل دریا بزم آ غوربته مئن مثاله ایتا دمرده لوتکا کولاکه جا والائ خورم. مرا یاور بدید تا شیمئ جا یاد بیگیرم.
اومید دارم کئ خاشه که منظومه شمه را خوش بایه و آ منظومه مرا شمه را واداشته بیم کئ گیلیکئ زبان فکر بوکونیدو گیلیکئ یا گولازه مرا بینویسید، بیگیدو بخوانید.

مهر مرا


گیل آوایئ

متن این منظومه را می توانید به صورت پی دی اف بخوانید

چند تا لینک از کارهام

چند تا از عکس هایی که در سفر اخیرم از اصفهان گرفتم
بازار قیصریه
اینجا هم به مصاحبه نشریه زیته با فریدون پوررضا که آبان امسال در خود زیته و 28 آذر در نشریه کارگزاران منتشر شد ، لینک دادم

گروهی در یاهو درباره فرهنگ گیلک


این گروه به همت دوستان غربت نشین گیلک زبان و دوستاران فرهنگ گیلکی مدت هاست که در فضای مجازی به فعالیت مشغول است دوستانی که علاقمند هستند می توانند به عضویت این گروه در یاهو درآیند.


برای ارش سیگارچی

درصورتیکه تمایل دارید در پرداخت هزینه جراحی آرش سیگاچی به وی کمک کنید و در ایران هستید می توانید به وبلاگ آرش رفته و به صورت حسابش مبلغی را واریز کنید.ارش سیگارچی که در طول زندان مبتلا به سرطان شده هم اکنون به یاری تمامی دوستان وبلاگ نویسان نیاز دارد. پس به یاری او بشتابید ...

گلی جان از لاهیجان


!

دیلمان
پاییز هشتادو پنج

شهیدان جنگل