سلام . تکه ای از پست آخرم .
- برهمه معلوم شده است که نطفه ی انسان در مراحل اولیه ی رشد شباهت بسیار به ماهی دارد . چرا مملکت باید منابع بالقوه ی ماهی خود را هدر دهد. در آینده ای نزدیک از نطفه های ماهی شکل استفاده ی خوبی خواهد شد . نطفه ها با دقت از رحم جدا خواهند شد و در استخرهایی که مخصوص آنها درست شده است تحت شرایط زیستی ویژه ای قرار خواهند گرفت . نطفه ها تحت سرپرستی دولت و زیر نظر بعضی از همکاران گلوبوف فلس دار خواهند شد و آبشش درخواهند آورد و در کنار مرکز سقط جنین کارخانه ی
کنسروسازی به وجود خواهد آمد که به مقدار فراوان ماهی کنسرو شده تولید خواهد کرد .


اگه خوستین بقیشو بخونین به بلاگم سر بزنین
www.ali-yousefi.blogfa.com

یا حق

0 comments: