كسي را ببخشيد

در حالي كه به خدا راز دل مي گوييد، موضوع كسي كه در حقتان بي انصافي كرده، يا رفتار خوبي نداشته يا دروغ گفته…. در ميان بگذاريد. سپس نامه اي به خدا بنويسيد و در آن درد و رنج و تمام احساس هاي آزار دهنده را كه اين فرد براي شما ايجاد كرده توصيف كنيد. از خيانت، بي عدالتي، دو رويي به خدا بگوييد….. بعد نامه را پاره كنيد و در سطل آشغال بريزيد و در آخر او را ببخشيد.
امروز صبح داشتم كتابي رو مي خوندم به اسم خدا نزديك است صد و يك راه براي گفتگو با خدا، اثري از خانوم دندي ديلي مك كال.

0 comments: