کی گورشه دور جه می خاکم


مرا بیگانه جا فینشان کی هرجا داده می خاکم
مرا با می صدا بیشتاو کی جنگل خوسه بی باکم
مرا تی ویرجا تی خانه تی خالی سفره سر بینشان
مرا تی امرا تا هرجا بدار تی جنگله رابم
مرا وانسین غریبا من اگه دیم قورصا بو زاکم
مرا جنگل بی یاف جنگل سیه ابرانه ره بادم
مرا با می اوخان بیشتاو دمرده غوربتم آی داد
مرا بیخود نبر از یاد کی یاور دانه ره دابم
مرا هرماله جا فینشان چره واستی بشم از یاد
کرا می خاکه ره اشکم تمش دارم واکف دارم
مرا فان در جیگیفته گورشا بو غوربت درم تنها
مرا آوازه من بیشتاو گوسن دوخون ایتا دادم
کرا شورم کرا دشتی مثاله دیلمانی داد
مرا با پور رضا بیشتاو هاچین فریاده فریادم
گیل آوایی نیشه از یاد اگه غوربت بشه در خاک
مرا با ایجگره بیشتاو کی گورشه دور جه می خاکم


گیل آوایی
آوریل 2007
هلند

3 comments:

farshad

دوست عزيز از محبتي كه نسبت به مقاله ام در مورد تاتي ناميدن زبان مردم ديلمان ابراز نمودي وحساسيت شما در اين مورد سپاس گزام حقيقت اين است تا ما گيلك ها چه جلگه نشين چه كوه نشين از هر طيفي پي به اين امر مهم نبريم كه اين زبان( با همهي اختلاف لهجه هايي كه بين شرق وغرب گيلان از يك طرف و كوهستان و جلگه از سوي ديگر ممكن است داشته باشد كه دارد) ميراث مشترك همه ي ماست كه بايد با چنگ ودندان آنرا پاس بداريم ودر بالندگي آن بكوشيم . متاسفانه علي رغم همه ي كوششهاي موجود راه به جايي نخواهيم برد اميدوارم كه همه ي ما گيلك ها به
اين باور برسيم .
فرشاد كاميار

aliyousefi

موفق باشید .
آقا من می خوام مطلب بذارم . اما بلاگر اذیت میکنه . چطور میتونم اصلاحش کنم ؟

گيلانيان

درود
جناب
یوسفی
محبت کرده مشکل حود را توضیح دهید
تا جهت رفع ان اقدام شود
با مهر
سیامک