مصاحبه با یک ترن.س.ک.شوال

بلاگ اسپات خیلی اذیت می کنه .
اصلا باهاش راحت نیستم . کلمات انگلیسی رو قاطی می کنه . ساختار رو بهم میریزه . اعصابمو خورد کرد .
غیر از حذف شماره یک مصاحبه .
و گذاشتن در وبلاگ خودم . شماره های بعدی مصاحبه رو هم توی وبلاگ خودم می ذارم .
یا حق

0 comments: