در زمینه ترجمه به زبان گیلکی

ترجمه یکی از راههای موثر در زمینه تبادل دستاوردهای انسانها با زبانهای مختلف است که این نیاز برای گیلکی زبانان نیز احساس میشود. ترجمه متون علمی، ادبی، خبری و... در جهت رشد و توسعه هر جامعه ای لازم است. در زمینه زبان گیلکی تاکنون چند ترجمه از زبانهای دیگر به زبان گیلکی انجام شده که اکنون نیازمند نقد توسط متخصصین در این زمینه میباشد، اما در زمینه موضوع اصلی، یعنی ترجمه به زبان گیلکی، آنگونه که باید پرداخته نشده است. اهمیت کار ترجمه در آن حد است که علاوه بر رشد جامعه گیلکان، به رشد و توسعه زبان نیز کمک کرده و ظرفیتهای زبانی را افزایش میدهد.
دوستی میگفت کسی را میشناسد که میخواهد آخرین نسخه کتاب "هری پاتر" را از ترجمه فارسی آن به زبان گیلکی ترجمه کند، در ابتدا از آنجایی که به دشواریهای ترجمه آشنایی دارم انتخاب آن حجم عظیم برای ترجمه را مثال بارز سنگ بزرگ علامت نزدن یافتم، شما در نظر بگیرید که هیچ کدام از نسخه های کتاب هری پاتر (که بیشترشان دو جلدی میباشند) کمتر از پانصد صفحه متن خالص نیستند، بنابراین، این حجم بالای کار به صبر و تسلط فوق العاده بر امر ترجمه و آشنایی نسبی از دو زبان احتیاج دارد که این موارد برای فردی که سابقه ای در کار ترجمه ندارد نیز یافت نمیشود؛ در مرحله بعد باید گفت از آنجایی که گیلکی زبانان به صورت مداوم با زبان فارسی در ارتباط بوده اند، به راحتی زبان مادری با آن ارتباط برقرار میکنند و ترجمه این حجم مطلب، یک دوباره کاری بیهوده به نظر میرسد. در ضمن برای انتشار این حجم عظیم به پشتیبانی مالی زیادی احتیاج است که با توجه به نبود مشتری برای این ترجمه، حامی مالی برای آن پیدا نخواهد شد. اما چه متونی باید به زبان گیلکی ترجمه شوند؟ به نظر من به دلیل اینکه بیشتر گیلکی زبانان توانایی تهیه نسخه ها به زبان فارسی را دارا هستن و همچنین زبان فارسی را به خوبی میفهمند، ترجمه از متون زبان فارسی بخصوص اگر آن متن نیز ترجمه ای از زبان دیگر باشد کاری بیهوده و نادرست است. بنابراین بهتر است که متنی که برای ترجمه انتخاب میکنیم از زبانهای دیگر باشد و ترجمه ای از آن به زبان فارسی موجود نباشد. یکی دیگر از مواردی که باید در زمینه ترجمه به زبان گیلکی در نظر گرفته شود هوشمندی در انتخاب متن است. از آنجایی که تولیدات متون به زبان گیلکی کم بوده است، گیلکی زبانان در مقابل خواندن متون گیلکی از خود مقاومت نشان میدهند و این مورد میتواند با ترغیب خواننده توسط انتخاب متون جذاب انجام گیرد؛ اگر بخواهیم واقع گرا باشیم در جامعه امروز ایران حتی متون به زبان فارسی خواننده ندارند پس ما باید در نظر داشته باشیم که چه موضوعاتی برای خواننده جذاب است. از دیدگاه من انتخاب متنهای کوتاه در حوزه های خبری، اطلاعات عمومی، سیاسی، و همچنین متون کوتاه ادبی میتواند به عنوان اولین گزینه ها برای ترجمه از زبانهای دیگر( به غیر از زبان فارسی) به زبان گیلکی باشد.
در پایان امیدوارم که به امر ترجمه به زبان گیلکی و همچنین ترجمه از زبان گیلکی به زبانهای دیگر به طور جدی پرداخته شود و به زودی شاهد تحرکات جدیدی در این زمینه باشیم.

0 comments: