براي به دست آوردن يادمان زنده ياد پاينده لنگرودي وارد مغازه ي سرشار از موسيقي درويش خان لنگرود شدم كه اين خود به بهانه اي تبديل شد براي آشنا شدني رودر رو با آقاي صفر علي رمضاني" مردي زود جوش با صميميتي غريزي كه اگرچه موسيقي را غريزي و بكر مي نوازد اما سطح دانش و سواد بالايش از موسيقي و ادبيات و فولكلور گيلان اميدواري را در دلم بعنوان يك دوست دار فرهنگ فولكلور زادگاهم گيلان زنده ميكند كه تا افرادي اينچنين دانا و مشتاق با دستان و حنجره اي كه هنر ناب را نمايان مي كند وجود دارند زبان گيلكي و موسيقي گيلكي و فرهنگ گيلكي علي رغم همه ي ناملايمات زنده خواهد ماند و نا ميرايي اش همواره در قرون و اعصارپابرجا وجاودانه خواهد ماند ... صفر با اشتياق و شور آيين گالشي" تيرما سينزه " كه ريشه در تاريخ باستاني ايران زمين نيز دارد را از پس سالها فراموشي دوبار با همت زنده كرده و اين را بايد قدر دان بود و سپاس گفت( بي هيچ شيله پيله و نان قرض دادني ) او ان گونه با اشتياق از فرهنگ نهفته در ژرفاي كوه ها و جنگلهاي گيلان صحبت مي كند و آنقدر شيفته ي جمع اوري فرهنگ شفاهي است كه نا خواسته مرا به يا د" مهران گيلان نژاد " مي اندازد يكي از شخصيت هاي رمان "عطر شكوفه هاي نارنج " كه بواسطه شيفتگي به فرهنگ فولكلور گيلان براي هميشه روانه ي ييلاق كادوس شده بود ...در گيرو دار صحبت هايي كه بين ما رد و بدل مي شود من براي لحظاتي يادم مي رود كه به خاطر چه مسيله اي به مغازه ي لبريز از ساز و موسيقي او پا گذاشته ام ... براي تهيه ي سي دي يادمان زنده ياد پاينده كه او را چه خوشتان بيايد چه خوشتان نيايد غولي ميدانم در عرصه ي گيلن شناسي و شيفته ي نوشته هاي اويم واز ميان همه شان بيشتر كار عظيمش رادر عرصه تاريخ گيلان و مازندران مي پسندم .
كه "خونينه هاي تاريخ دار المرزش " نام نهاده است و جزء معدود كتابهايي است كه آنرا بارها وبارها خوانده ام .
كتابي جامع و عظيم كه ا ز هيچ گوشه ي تاريخ خونين دارالمرز چشم پوشي نكرده و بكر وناب با سند و مدرك تاريخ خونين نياكان ما را به ما منتقل كرده ...
اما يادمان پاينده كه در سال مرگش با مراسم كوه نوردي همراه شده بسيار جذاب و زيبا و پراز شور زندگي است كه عوض غم شادي را نصيب ميكند و عوض رخوت زندگي را چرا كه هنرمند ي كه برا ي انسان وزندگي والاي او قلم مي زند و قدم برميدارد و نفس مي كشد هيچ گاه نمي ميرد تا ما براي مرگش اشك بريزيم .. يادماني پر از ترانه و احساس ...يادماني براي انساني كه مرگ پايانش نيست ....يادماني كه مرا ياد شعر هاي ناب حافظ مي اندازد و از تماشاي لحظه لحظه اش لذت بردم ... و همه ي اين ها را مديون جستجو در اينترنت و مديون سايت گالش هستم ...
فرشاد كاميار كندوج گيلكي

1 comments:

سارا

Oh. Hamash be khodam migam kaash zamaane digei baa in aghaa aashnaa shode boodam. Aastaaneye hasaasiyatam inghad paayin oomade ke saaz zadanesh ro tab nemiyaaram. Hamintor raftaare bi shile pile o saadash ro.majboor shodam faghat sokoot o labkhand tahvilesh bedam.
Shaayadam be in khaatere ke harvaght sedaaye saaz mishnavam saaket misham. Haalaa kamaanche ke be jaaye khod… salaame mano behesh beresoonid.