چند تا لینک از کارهام

چند تا از عکس هایی که در سفر اخیرم از اصفهان گرفتم
بازار قیصریه
اینجا هم به مصاحبه نشریه زیته با فریدون پوررضا که آبان امسال در خود زیته و 28 آذر در نشریه کارگزاران منتشر شد ، لینک دادم

0 comments: