برای ارش سیگارچی

درصورتیکه تمایل دارید در پرداخت هزینه جراحی آرش سیگاچی به وی کمک کنید و در ایران هستید می توانید به وبلاگ آرش رفته و به صورت حسابش مبلغی را واریز کنید.ارش سیگارچی که در طول زندان مبتلا به سرطان شده هم اکنون به یاری تمامی دوستان وبلاگ نویسان نیاز دارد. پس به یاری او بشتابید ...

0 comments: