این آهنگ همایون شجریان رو فوق العاده دوست دارم. خوشبختانه هنوز صدا وسیما نتونسته با پخش کردن بیجا و بی موقع برام خرابش کنه.


و شعر سیمین بهبهانی فوق العاده است

تو این چند وقت که اینجا سر نزدم چه تریپ لاوی راه افتاده! :)

0 comments: