اهمیت نوروز بل

زنده بودن یعنی رنج کسیدن،اما برای رنج خویش معنایی یافتن ،یعنی ادامه هستی।
دیوید فرانکل(در جستجوی معنا)
این که ساعت 6 صبح از خواب بیدار شی و بخوای بری یه جایی که 4 5 ساعت فاصلشه ، که چی ،میخوان آتیش روشن کنم و بگم گروم گروم بل...اخه که چی بشه!؟!
1.راستش شاید خیلی ها از جمله‌ی معروف روسو فقط قسمت دومشو آویزه‌ی گوش کرده باشن و بگن بابا ما شانسی گیلک شدیم می تونستیم فارس،آلمانی یا حتی آمریکایی بشیم (حالا این وسط جالب اینه که همش جاهای خوبو مثال میزنن!) خوب درسته شانسی شدین ولی حالا که شدین سعی نکنین نفی کنیدش و صبح تا شب جلوی آینه تمرین لهجه! فارسی، شما رو از خواب و خوراک بندازه!
2.آدما تو زندگیشون ، بعضی وقت ها برای چرایی زندگی دلیل کم میارن ، اصلا خالی میشن، ولی اون ته تها همیشه یه چیزی هست که این خلا رو پر می کنه یه چیزی به اسم ((هویت)).
حالا که شانسی گیلک شدیم یه بار هم که شده به خوش شانسیمون اعتراف کنیم و خوشحال باشیم که مال قومی هستیم که هویت داره ، یه جشن هایی داره که می تونی بری توشون شرکت کنی و موسیقی محلی گوش کنی و همه جور آدمی رو ببینی.
3.مگه غیر اینه که این همه فلسفه و روانشناسی و... برای اینه که یه جایی به درد عمل بخوره مگه غیر اینه که عمل آدم از اندیشه هاش تاثیر میگیره مگه غیر اینه که خیلی ها میگن می اندیشم پس هستم،خوب حالا من میخوام یه ادعا بکنم که ممکنه بزرگ باشه ولی الکی نیست :
میخوام بگم من نوروز بل دارم پس هستم.

1 comments:

AmiN

سلام اداش.
ندؤنم چی بنويسم. دوس دأنم يک‌چی تی وانيويسِ جير بنويسم، امما ندؤنم چی!
تی گبِ سر فيکر کأ درم. دؤنی چيسه؟ بداری اين اموييم کی امی زندگی‌يه معنا هدئنيم. هرچی زيندگی معنا دومبال دبيم، هيچچی نياجنيم. هيچچی زيندگی جی پوچ‌تر و هچينی‌تر نيه.
اين امو ايسيم کی خأ اونه معنا هديم.
ايتؤ کی تو گونی، بداری نوروزبل، او روز، او جماعتِ مئن، خوشئبه يه‌ته معنا بو امی زندگی‌يه.